So sánh sản phẩm

Ngành nghề kinh doanh

 1. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật:
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng;
Kiểm định chất lương công trình xây dựng.
 1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu:
​​Khảo sát giao thông, phân tích và lập hồ sơ dự báo giao thông vận tải; khảo sát, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
Nghiên cứu ứng dụng, xây dựng thực nghiệm và đào tạo chuyển giao công nghệ mới các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp.
 1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
Thiết kế xây dựng công trình cầu đường;
Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng giao thông;
Thiết kế quy hoạch xây dựng ;
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Tư vấn đấu thầu;
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng;
Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng: + Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư + Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình + Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng + Đo bóc khối lượng xây dựng công trình + Lập thẩm tra dự toán xây dựng công trình + Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng + Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; + Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng + Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
Dịch vụ tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
Khảo sát xây dựng ;
Thiết kế công trình thông tin, bưu chính viễn thông;
Thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc ;
Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật;
Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;
Thiết kế công trình biển;
Thiết kế công trình năng lượng;
Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Giám sát hạ tầng kỹ thuật;
Giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp;
Giám sát công trình thủy lợi;
Giám sát công trình biển;
Giám sát công trình thông tin liên lạc;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và ĐHKK;
Giám sát công trình đường dây và trạm biến và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV;
Giám sát công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường;
Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn.
 1. Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
 2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
 1. Xây dựng nhà các loại;
 2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 3. Xây dựng công trình công ích;
 4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 5. Phá dỡ;
 6. Chuẩn bị mặt bằng;
 7. Hoàn thiện công trình xây dựng;
 8. Quảng cáo
 9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
 1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới chứng khoán, bất động sản, thuế, kiểm toán và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)