So sánh sản phẩm

TƯ VẤN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

HOÀNG PHÁT SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG:

Tư vấn đầu tư;

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu;

Tư vấn khảo sát, thiết kế: lập báo cáo tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;

Tư vấn thẩm tra thiết kế.CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

KHU CÔNG NGHIỆP KIM THÀNH -HẢI DƯƠNG      KHU CÔNG NGHIỆP NHUẬN TRẠCH -HÒA BÌNH       KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NAM HÀ NỘI