So sánh sản phẩm

TƯ VẤN HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ

HOÀNG PHÁT SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG:

Tư vấn đầu tư;
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu;
Tư vấn khảo sát, thiết kế: lập báo cáo tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;
Tư vấn thẩm tra thiết kế.


 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

THE DIAMOND PACK     BÃI XÉP- QUY NHƠN     CASA MARINA -QUY NHƠN    HIMLAM PHÚC LỢI