So sánh sản phẩm
KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI

KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

Hạ tầng xã hội, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: 
Chi nhánh Hà Tây - Tập đoàn Nam Cường
Quy mô: 

- Lô ĐX-03: 3,65ha; 
- Lô CX-07: 1,87ha.

Nội dung công việc: 

 - Lô ĐX-03: TKCS, thiết kế BVTC và lập dự toán cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật lô ĐX-03, Khu ĐTM Dương Nội.
 - Lô CX-07: Khảo sát địa hình tuyến đường nội bộ, Tư vấn TKCS, lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán đường giao thông, cảnh quan hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh lô CX-07

Thời gian: năm 2018


DX03 CX07
 

Hạ tầng xã hội, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: 
Chi nhánh Hà Tây - Tập đoàn Nam Cường
Quy mô: 

- Lô ĐX-03: 3,65ha; 
- Lô CX-07: 1,87ha.

Nội dung công việc: 

 - Lô ĐX-03: TKCS, thiết kế BVTC và lập dự toán cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật lô ĐX-03, Khu ĐTM Dương Nội.
 - Lô CX-07: Khảo sát địa hình tuyến đường nội bộ, Tư vấn TKCS, lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán đường giao thông, cảnh quan hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh lô CX-07

Thời gian: năm 2018


DX03 CX07