So sánh sản phẩm

TƯ VẤN KHẢO SÁT

 HOÀNG PHÁT SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG:

Khảo sát địa hình trên cạn và dưới nước;
Đo đạc thủy hải văn, khí tượng;
Khoan địa chất công trình trên cạn, dưới nước, thềm lục địa;
Khảo sát phục vụ đánh giá tác động môi trường.