So sánh sản phẩm

Quan hệ quốc tế

Trong những năm qua, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Phát Hà  Nội không ngừng ứng dụng sáng tạo các công nghệ tiên tiến và các hệ quy trình, công nghệ, kỹ thuật mới của nước ngoài vào lĩnh vực khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng ở Việt Nam. Các đối tác nước ngoài tiêu biểu của HOÀNG PHÁT là: Tập đoàn GS E&C (Hàn Quốc); Tổng công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC); Liên danh CGCD - GIETC (Trung Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn cầu đường Sơn Đông (Trung Quốc). Thông qua việc hợp tác với các đối tác nước ngoài để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam, HOÀNG PHÁT có được cơ hội rất tốt để học tập, nâng cao kiến thức, tiếp cận các phương thức quản lý điều hành, từ nhừng khái niệm, phương pháp phân tích, quản lý, thu thập số liệu, thiết lập và trình bày sản phấm hồ sơ đến việc ứng dụng KHCN mới trong công việc khảo sát chuyên ngành.
HOÀNG PHÁT luôn quan tâm và sẵn sàng hợp tác, liên danh với các doanh nghiệp nước ngoài trong những dự án phát triển cơ sở hạ tầng nhằm góp phần xây dựng đất nước và vun đẳp cho mối quan hệ ngoại giao ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.