So sánh sản phẩm
KHU DU LỊCH BIỂN CASA MARINA ISLAND

KHU DU LỊCH BIỂN CASA MARINA ISLAND


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

KHU DU LỊCH BIỂN CASA MARINA ISLAND 
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
Quy mô: Đảo Hòn Ngang 9 ha và Đảo Hòn Đất 22ha  
Địa điểm: Đảo Hòn Đất và Đảo Hòn Ngang, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Nội dung công việc: Khảo sát địa hình, lập hồ sơ TKCS.
Thời gian:  năm 2018


CASA MERINA

KHU DU LỊCH BIỂN CASA MARINA ISLAND 
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
Quy mô: Đảo Hòn Ngang 9 ha và Đảo Hòn Đất 22ha  
Địa điểm: Đảo Hòn Đất và Đảo Hòn Ngang, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Nội dung công việc: Khảo sát địa hình, lập hồ sơ TKCS.
Thời gian:  năm 2018


CASA MERINA