So sánh sản phẩm
KHU NHÀ Ở CAO TẦNG GIÁ THẤP HIM LAM PHÚC LỢI

KHU NHÀ Ở CAO TẦNG GIÁ THẤP HIM LAM PHÚC LỢI


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

KHU NHÀ Ở CAO TẦNG GIÁ THẤP HIM LAM PHÚC LỢI

Chủ đầu tư: 
Công ty cổ phần Him Lam
Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH Đầu Tư VTCO
Quy mô: 8,11 ha
Địa điểm: Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nội dung công việc: TKCS hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Thời gian:  năm 2016KHU NHÀ Ở CAO TẦNG GIÁ THẤP HIM LAM PHÚC LỢI

Chủ đầu tư: 
Công ty cổ phần Him Lam
Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH Đầu Tư VTCO
Quy mô: 8,11 ha
Địa điểm: Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nội dung công việc: TKCS hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Thời gian:  năm 2016