So sánh sản phẩm
DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG QUANG HANH

DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG QUANG HANH


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

Dự án ĐTXD Khu nhà ở xã hội tại Phường Quang Hanh
Quy mô: 
8,2 ha
Địa điểm: Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung công việc: 
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500
Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Thời gian:  năm 2020
eba48a4919abe4f5bdba

Dự án ĐTXD Khu nhà ở xã hội tại Phường Quang Hanh
Quy mô: 
8,2 ha
Địa điểm: Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung công việc: 
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500
Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Thời gian:  năm 2020
eba48a4919abe4f5bdba