So sánh sản phẩm
ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

Dự án ĐTXD đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, theo hình thức BOT

Chủ đầu tư: 

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam

Đơn vị yêu cầu:

- Tổng công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC)- Nhà thầu chính Gói thầu EX-3;
- Liên danh CGCD - GIETC- Nhà thầu chính Gói thầu EX-5;
- Tập đoàn xây dựng và kỹ thuật GS (GS E&C)- Nhà thầu chính Gói thầu EX-6;
- Công ty TNHH Tập đoàn cầu đường Sơn Đông- Nhà thầu chính Gói thầu EX-8

Quy mô kỹ thuật:

 Chiều dài tuyến khoảng 105,5Km; Tốc độ thiết kế 120km/h; Bề rộng mặt đường từ 33m trở lên, quy mô 6 làn xe.

Địa điểm: 

Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

​Nội dung công việc

Dịch vụ tư vấn cho Gói thầu xây lắp EX-3:

Lập bản vẽ thi công;
Lập hồ sơ thi công cho các hạng mục;
Lập hồ sơ nghiệm thu cho các hạng mục;
Lập hồ sơ thanh toán: IPC, VO.
Lập báo cáo chất lượng hàng tháng;
Lập hồ sơ địa kỹ thuật: Báo cáo quan trắc hàng tháng, báo cáo phân tích dỡ tải, hồ sơ dỡ tải, hồ sơ khối lượng bù lún, hồ sơ thiết bị quan trắc.
Lập hồ sơ hoàn công và bản vẽ hoàn công cho các hạng mục của gói thầu.

Dịch vụ tư vấn cho Gói thầu xây lắp EX-5, EX-6, EX-8

Kiểm tra Khối lượng trong Thiết kế Kỹ thuật;
Kiểm tra Biện pháp thi công cho các hạng mục thi công;
Cung cấp Phân tích đơn giá chi tiết cho các hạng mục;
Lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh và dự toán điều chỉnh.

Thời gian: từ 2014 đến 2018

 


 

Dự án ĐTXD đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, theo hình thức BOT

Chủ đầu tư: 

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam

Đơn vị yêu cầu:

- Tổng công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC)- Nhà thầu chính Gói thầu EX-3;
- Liên danh CGCD - GIETC- Nhà thầu chính Gói thầu EX-5;
- Tập đoàn xây dựng và kỹ thuật GS (GS E&C)- Nhà thầu chính Gói thầu EX-6;
- Công ty TNHH Tập đoàn cầu đường Sơn Đông- Nhà thầu chính Gói thầu EX-8

Quy mô kỹ thuật:

 Chiều dài tuyến khoảng 105,5Km; Tốc độ thiết kế 120km/h; Bề rộng mặt đường từ 33m trở lên, quy mô 6 làn xe.

Địa điểm: 

Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

​Nội dung công việc

Dịch vụ tư vấn cho Gói thầu xây lắp EX-3:

Lập bản vẽ thi công;
Lập hồ sơ thi công cho các hạng mục;
Lập hồ sơ nghiệm thu cho các hạng mục;
Lập hồ sơ thanh toán: IPC, VO.
Lập báo cáo chất lượng hàng tháng;
Lập hồ sơ địa kỹ thuật: Báo cáo quan trắc hàng tháng, báo cáo phân tích dỡ tải, hồ sơ dỡ tải, hồ sơ khối lượng bù lún, hồ sơ thiết bị quan trắc.
Lập hồ sơ hoàn công và bản vẽ hoàn công cho các hạng mục của gói thầu.

Dịch vụ tư vấn cho Gói thầu xây lắp EX-5, EX-6, EX-8

Kiểm tra Khối lượng trong Thiết kế Kỹ thuật;
Kiểm tra Biện pháp thi công cho các hạng mục thi công;
Cung cấp Phân tích đơn giá chi tiết cho các hạng mục;
Lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh và dự toán điều chỉnh.

Thời gian: từ 2014 đến 2018