So sánh sản phẩm
KHU CÔNG NGHIỆP NHUẬN TRẠCH

KHU CÔNG NGHIỆP NHUẬN TRẠCH


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch, Hòa Bình

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần COMA 18
Quy mô: Tổng diện tích 213ha
Địa điểm: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Nội dung công việc: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Thời gian: năm 2018


nHUẬN TRẠCH

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch, Hòa Bình

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần COMA 18
Quy mô: Tổng diện tích 213ha
Địa điểm: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Nội dung công việc: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Thời gian: năm 2018


nHUẬN TRẠCH