So sánh sản phẩm

GÓI THẦU EX3- CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Tên dự án: Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

 

Chủ đầu tư:Tổng Công ty VIDIFI

 

Ngân sách dự án:Dự án được đầu tư theo hình thức BOT

 

Thời gian thực hiện:Khánh thành ngày 5/12/2015

 

Vị trí dự án: Kết nối Thủ đô Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương tới TP Hải Phòng

 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Liên danh tư vấn: YOOSHIN-KEC-PYUNGWA-TEDI.
Đơn vị giám sát thi công:Tư vấn xây dựng Việt Nhật

 

Đơn vị thi công gói thầu EX03: Tổng công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC)
Đơn vị thầu phụ triển khai bản vẽ thi công gói thầu EX03: Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Hoàng Phát Hà Nội

 


Giám đốc cùng Ban lãnh đạo của Nhà thầu chính EX3 tại lễ thông xe

Giám đốc cùng Ban lãnh đạo của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu chính gói thầu EX3  tại lễ thông xe

Giám đốc cùng với Ban lãnh đạo của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu chính gói thầu EX3 tại lễ thông xe

Nhân viên Hoàng Phát tại lễ thông xe Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Gói thầu EX3Giám đốc cùng các kỹ sư đi thăm công trường  Gói thầu EX03 -Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng