So sánh sản phẩm
Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng - TMDV Kim Chung

Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng - TMDV Kim Chung


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng -Thương mại dịch vụ Kim Chung

Quy mô: 7,5 ha
Địa điểm: Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nội dung công việc: 

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán khối công trình nhà ở thấp tầng và khối công trình cao tầng.

Thời gian:  năm 2020Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng -Thương mại dịch vụ Kim Chung

Quy mô: 7,5 ha
Địa điểm: Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nội dung công việc: 

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán khối công trình nhà ở thấp tầng và khối công trình cao tầng.

Thời gian:  năm 2020