So sánh sản phẩm
Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng - TMDV Nguyễn Hoàng Tôn

Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng - TMDV Nguyễn Hoàng Tôn


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng - Thương mại dịch vụ Nguyễn Hoàng Tôn

Quy mô: 1,0 ha
Địa điểm: Đường Nguyễn Hoàng Tôn – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội
Nội dung công việc: 

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán khối công trình nhà ở thấp tầng và khối công trình cao tầng.

Thời gian:  năm 2020


NGUYEN HOANG TON

Tổ hợp Khách sạn - Văn phòng - Thương mại dịch vụ Nguyễn Hoàng Tôn

Quy mô: 1,0 ha
Địa điểm: Đường Nguyễn Hoàng Tôn – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội
Nội dung công việc: 

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.
TKCS, Thiết kế BVTC và lập dự toán khối công trình nhà ở thấp tầng và khối công trình cao tầng.

Thời gian:  năm 2020


NGUYEN HOANG TON