So sánh sản phẩm

TƯ VẤN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

HOÀNG PHÁT SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG:

Tư vấn đầu tư;
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu;
Tư vấn khảo sát, thiết kế: lập báo cáo tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;
Tư vấn thẩm tra thiết kế.CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU


DẦU GIÂY -TÂN PHÚ         HÀ NỘI - HẢI PHÒNG EX3       CÁO TỐC HN-HP, GÓI THẦU EX6          CAO TỐC HN -HP, GÓI THẦU EX5       CAO TỐC HN-HP, GÓI THẦU EX8